Wat is de elf proef?

18/10/2022

Wat is de elf proef?

Bij een elfproef worden de getallen “gewogen” opgeteld, dat betekent dat ze afhankelijk van hun positie met een van tevoren bepaalde waarde worden vermenigvuldigd. De som van de resultaten hiervan moet dan uiteindelijk een veelvoud van het getal 11 zijn.

Is IBAN nummer hetzelfde als BSN nummer?

De elfproef van het BSN wijkt af van de elfproef bij rekeningnummers, zoals die hier worden gegenereerd alvorens er IBAN’s van worden gemaakt: bij BSN wordt het laatste getal als negatief getal geteld.

Kan een BSN nummer 8 cijfers hebben?

het BSN bestaat uit 8 of 9 cijfers; het BSN voldoet aan de 11-proef (zie hierna);

Kan ik zomaar mijn IBAN nummer geven?

Ja, dat kan. Het is zeker niet fraudevrij. Via telefonisch bankieren kan je bij veel banken geld overmaken naar een andere rekening. Dus iemand anders kan ook misbruik maken van jouw toegangscode en ibannummer.

Hoe kom ik achter mijn IBAN nummer?

IBAN staat voor ‘International Bank Account Number’….IBAN is gekoppeld aan je rekeningnummer en kun je vinden:

  • op je bankpas;
  • op je rekeningafschrift;
  • of door in te loggen op je internetbankieren.

Hoe wordt het IBAN-nummer gevormd?

Zo bestaat het Nederlandse IBAN uit 18 cijfers en letters. Het bevat het oude Nederlandse bankrekeningnummer van 10 cijfers of minder, voorafgegaan door de landcode NL, een 2-cijferig controlegetal en de 4-letterige code van de betaaldienstverlener (bijvoorbeeld de verkorte naam van de bank).

Hoe noteer je een rekeningnummer?

Voor huisstijldrukwerk (brieven, facturen enz.) en websites waar je je IBAN wilt vermelden hanteer je de volgende standaard schrijfwijze: NL00 (spatie) BANK (spatie) 0123 (spatie) 4567 (spatie) 89. Bijvoorbeeld: NL00 BANK 0123 4567 89. De afkorting van de bank wordt altijd in hoofdletters geschreven.

Hoeveel cijfers BSN identiteitskaart?

U vindt uw BSN op uw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart. Het BSN is een uniek persoonsnummer. Iedereen die ingeschreven staat in de Basisregistratie personen (BRP) heeft een BSN. Het BSN is een 9-cijferig nummer.